Trang chủ - Xoc dia doi thuong

 

 

 

 

                          ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

 

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Lê Trọng Khang

Chủ tịch UBND

 

 

2

Sùng A Chua

Phó Chủ tịch UBND

 

 

3

Lương Thị Xuyến

Phó Chủ tịch UBND

 

 

 

 

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 NHIỆM KỲ 2021-2026

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Nhâm Xuân Chiến

Trưởng Công an huyện

 

 

2

Trịnh Thế Bình

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

3

Trương Đăng Hùng

Nguyên Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

4

Nguyễn Anh Thủy

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

5

Hoàng Thị Hương

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 

6

Sùng A Lù

Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng

 

 

7

Tạ Anh Tuấn

Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường

 

 

8

Vừ Thị Ninh

Trưởng phòng Dân tộc

 

 

9

Lý A Lử

Trưởng phòng Tư pháp

 

 

 

 

Thủ tục hành chính

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết