Trang chủ - Xoc dia doi thuong

 

 

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN MÙ CANG CHẢI

NHIỆM KỲ 2020-2025

 

 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Nông Việt Yên

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

 

2

Giàng A Vừ

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy

 

 

3

Lê Trọng Khang

Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Nông Việt Yên

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Bí thư Huyện ủy

 

 

2

Giàng A Vừ

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy

 

 

3

Lê Trọng Khang

Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

 

4

Nguyễn Tiến  Quân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

5

Sùng A Chua

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

6

Hảng A Ký

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch MTTQVN huyện

 

 

7

Phạm Văn Quynh

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

8

Đặng Tuấn Hùng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

 

9

Đào Thị Thu Thủy

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

 

 

10

Nhâm Xuân Chiến

Trưởng Công an huyện

 

 

11

Nguyễn Đức Thủy

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

 

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Nông Việt Yên

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Bí thư Huyện ủy

 

 

2

Giàng A Vừ

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy

 

 

3

Lê Trọng Khang

Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

 

4

Nguyễn Tiến  Quân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

5

Sùng A Chua

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

6

Hảng A Ký

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch MTTQVN huyện

 

 

7

Phạm Văn Quynh

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

8

Đặng Tuấn Hùng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

 

9

Đào Thị Thu Thủy

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

 

 

10

Nguyễn Đức Thủy

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

 

 

11

Nhâm Xuân Chiến

Trưởng Công an huyện

 

 

12

Lương Thị Xuyến

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

13

Lương Văn Thư

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

 

 

14

Sùng Thị Mỷ

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện

 

 

15

Giàng A Ly

Bí thư Huyện đoàn

 

 

16

Nguyễn Tiến Tuấn

Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 

17

Trần Ngọc Hiệp

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

 

18

Khang Thị Mào

Phó chủ tịch MTTQ huyện

 

 

19

Hoàng Thị Hương

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 

20

Nguyễn Anh Thủy

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

21

Phạm Đức Thịnh

Chánh Văn phòng HĐND và UBND

 

 

22

Tạ Anh Tuấn

Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường

 

 

23

Trương Đăng Hùng

Chủ tịch Hội Nông dân

 

 

24

Sùng A Lù

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

 

25

Đỗ Hồng Thành

Chính trị viên Ban CHQS huyện

 

 

26

Nguyễn Tư Khoa

Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ

 

 

27

Nguyễn Mạnh Hùng

Chánh án Tòa án nhân dân

 

 

28

Vừ Thị Tình

Viện trưởng Viện kiểm sát

 

 

29

Trịnh Thế Bình

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

30

Sùng A Dê

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nậm Có

 

 

31

Phạm Tiến Lâm

Bí thư Đảng ủy xã La Pán Tẩn

 

 

32

Trần Văn Lịch

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn

 

 

33

Chang Thế Sửu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nậm Khắt

 

 

34

Lê Ngọc Minh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dế Xu Phình

 

 

35

Giàng A Vàng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lao Chải

 

 

36

Sùng Thành Công

Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Chế Cu Nha

 

 

37

Nguyễn Cảnh Minh

Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông

 

 

CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC

HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI

 

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 

Địa chỉ

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

 

Điện thoại

0216. 3878.164; 0216. 3878.168

 

Fax

02163.878.184 

 

Chánh Văn phòng

Đ/c Trần Ngọc Hiệp

 

Phó chánh Văn phòng

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hạnh

 

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

 

Địa chỉ

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

 

Điện thoại

0216. 3878.109 

 

Fax

02163.878.184 

 

Trưởng ban

Đ/c Phạm Văn Quynh

 

Phó trưởng ban

Đ/c Phạm Thị Phượng

 

 

ỦY BAN KIỂM TRA A

 

Địa chỉ

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

 

Điện thoại

0216. 3878.166 

 

Fax

02163.878.184 

 

Chủ nhiệm

Đ/c Đặng Tuấn Hùng

 

Phó chủ nhiệm

Đ/c Nguyễn Tiến Tuấn

 

 

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

Địa chỉ

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

 

Điện thoại

0216. 3878.170 

 

Fax

02163.878.184 

 

Trưởng ban

Đ/c Đào Thị Thu Thủy

 

Phó trưởng ban

1. Đ/c Đồng Gia Nghĩa

2. Đ/c Thào A Páo

 

 

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

 

Địa chỉ

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

 

Điện thoại

0216. 3878.167 

 

Fax

02163.878.184 

 

Trưởng ban

Đ/c Hảng A Ký

 

Phó trưởng ban

1. Đ/c Sa Thị Ngần

2. Đ/c Vàng A Chu

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHỐI ĐẢNG

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

 

Địa chỉ

Tổ 5, Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

 

Điện thoại

0216. 3878.124

 

Giám đốc

Đ/c Đào Thị Thu Thủy

 

Phó giám đốc

Đ/c Trần Quang

 

Thủ tục hành chính

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết