Trang chủ - Xoc dia doi thuong

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MÙ CANG CHẢI

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

 

 

 

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

 

1

Nông Việt Yên

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 

2

Nguyễn Tiến Quân

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

 

1

Thào A Páo

Trưởng ban

 

 

 

2

Hảng A Giàng

Phó trưởng ban

 

 

 

BAN PHÁP CHẾ

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

 

1

Nguyễn Tiến Quân

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, kiêm Trưởng ban

 

 

 

2

Khang A Chua

Phó trưởng ban

 

 

 

BAN DÂN TỘC

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

 

1

Mùa A Páo (Tòng)

 Trưởng ban

 

 

 

2

Lương Thị Hợi

Phó trưởng ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Nông Việt Yên

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

 

2

Giàng A Vừ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

 

3

Lê Trọng Khang

Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

 

4

Nguyễn Tiến Quân

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

5

Lương Thị Xuyến

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

6

Hảng A Ký

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 

 

7

Phạm Văn Quynh

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

8

Đặng Tuấn Hùng

Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 

9

Đào Thị Thu Thủy

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc TTBDCT huyện

 

 

10

Nhâm Xuân Chiến

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Công an huyện

 

 

11

Hoàng Thị Hương

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

12

Nguyễn Anh Thủy

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

13

Sùng Thị Mỷ

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện

 

 

14

Mùa A Páo (Tòng)

Trưởng Ban Dân tộc - HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy xã Chế Cu Nha

 

 

15

Lương Thị Hợi

Phó Trưởng Ban Dân tộc - HĐND huyện

 

 

16

Thào A Páo

Trưởng ban Kinh Tế - Xã Hội - HĐND huyện

 

 

17

Hảng A Giàng

Phó ban Kinh Tế - Xã Hội - HĐND huyện

 

 

18

Khang A Chua

Phó ban Pháp chế – HĐND huyện

 

 

19

Giàng A Ly

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn TNCS HCM

 

 

20

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

 

21

Nguyễn Thùy Giang

Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện

 

 

22

Đỗ Hồng Thành

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện

 

 

23

Sùng A Dê

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Có

 

 

24

Trần Văn Lịch

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mù Cang Chải

 

 

25

Giàng A Vàng

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải

 

 

26

Thào A Phềnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Khắt

 

 

27

Hờ Thị Dê

Phó bí thư Đảng ủy xã Chế Cu Nha

 

 

28

Giàng A Sùng

Phó Chánh Thanh tra

 

 

29

Giàng A Chua

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chế Tạo

 

 

30

Hoàng Thị Dên

Bí thư Đoàn TN xã Cao Phạ

 

 

31

Chá Thị Mây

Công chức Văn phòng - Thống kê, Ủy ban nhân dân xã Khao Mang

 

 

32

Giàng A Dê

Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hello Mù Cang Chải

 

 

33

Nguyễn Văn Toản

Phó Chủ nhiệm HTX Xây dựng và Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Mù Cang Chải

 

                     

 

 

 

--------------------------------------------o0o-------------------------------------------------

 

 

 

 

         HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MÙ CANG CHẢI KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

     

1

Giàng A Vừ

Chủ tịch HĐND

 

 

 

2

Nguyễn Tiến Quân

Phó Chủ tịch HĐND

 

 

 

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

 

1

Phạm Văn Quynh

Trưởng ban

 

 

 

2

Hoàng Văn Túc

Phó trưởng ban

 

 

 

BAN PHÁP CHẾ

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

 

1

Đặng Tuấn Hùng

Trưởng ban

 

 

 

2

 

Phó trưởng ban

 

 

 

BAN DÂN TỘC

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

 

1

Mùa A Tòng

Trưởng ban

 

 

 

2

Lương Thị Hợi

Phó trưởng ban

 

                     

 

 

 

 

 

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2016-2021

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Giàng A Vừ

Chủ tịch HĐND huyện

 

 

2

Nguyễn Tiến Quân

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

3

Lê Trọng Khang

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

4

Lương Thị Xuyến

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

5

Phạm Văn Quynh

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

 

 

6

Đặng Tuấn Hùng

Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

 

 

7

Đào Thị Thu Thủy

Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc TTBDCT huyện

 

 

8

Phạm Tiến Lâm

Trưởng phòng Nông ngiệp và PTNT

 

 

9

Hoàng Thị Hương

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

10

Hoàng Văn Đồng

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

11

Sa Thị Ngần

Phó ban Dân vận Huyện ủy

 

 

12

Mùa A Páo (Tòng)

Trưởng Ban Dân tộc - HĐND huyện

 

 

13

Lương Thị Hợi

Phó Trưởng Ban Dân tộc - HĐND huyện

 

 

14

Hoàng Văn Túc

Phó Trưởng ban Kinh Tế - Xã Hội - HĐND huyện

 

 

15

Vàng A Páo

Phó Ban pháp chế HĐND huyện

 

 

16

Cứ A Hồng

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

 

 

17

Lý Thị Cung

Phó Trưởng Công an huyện

 

 

18

Phạm Thị Phượng

Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

 

 

19

Lê Ngọc Minh

Bí thư Đảng ủy xã Dế Xu Phình

 

 

20

Nguyễn Thành Nho

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND Thị trấn Mù Cang Chải

 

 

21

Sùng A Dê

Bí thư Đảng ủy xã Nậm Có

 

 

22

Chang Thế Sửu

Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khắt

 

 

23

Sùng A Sàng

Bí thư Đảng ủy xã Kim Nọi

 

 

24

Giàng A Chú

Phó Chủ tịch UBND xã Lao Chải

 

 

25

Hờ A Sàng

Công chức Văn phòng - TK xã Nậm Có

 

 

26

Trần Hữu Hưng

Giám đốc Công ty TNHH Đông Hưng

 

 

27

Giàng Thị Pàng

Công dân Xã Chế Tạo

 

 

28

Thào Thị Vá

Công dân Xã La Pán Tẩn

 

 

29

Hảng Thị Dông

Công dân Xã Kim Nọi

 

 

30

Mùa Giàng Páo

Công dân Xã Khao Mang

 

 

 

 

 

 

Thủ tục hành chính

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết