Trang chủ - Xoc dia doi thuong

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐT - XD

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1   Giám đốc  
2 Nguyễn Đình Sơn Phó Giám đốc  
 3  Giàng A Của  Phó Giám đốc  

  

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 LÊ XUÂN DƯƠNG Giám đốc  
 2 LƯƠNG VĂN HÒA Phó Giám đốc  
3 CỨ THỊ NU Phó Giám đốc  
     

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 NGUYỄN VIẾT ĐỈNH P Giám đốc  
 2   Phó Giám đốc  
3   Phó Giám đốc  

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 1 PHẠM THỊ THÚY HIỀN Giám đốc  
 2 VŨ XUÂN HẢI Phó Giám đốc  
3 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT Phó Giám đốc  

 

Thủ tục hành chính

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết