Trang chủ - Xoc dia doi thuong

 
 • Báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 • Thông báo Kết luận tiếp công dân ngày 25-11-2020 của Chủ tịch UBND huyện
 • Thông báo kết luận tiếp công dân ngày 11/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện
 • Thông báo số 02 của Ban Tiếp công dân về kết luận tiếp công dân ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo số 01 ngày 18/02/2020 của Ban Tiếp công dân huyện ề Kết luận tiếp công dân định kỳ ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo số 336/BC-UBND ngày 18/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng Quý III và tháng 9/2019, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019
 • Báo cáo số 333/BC-UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
 • Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về rà soát việc tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
 • Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo số 282/BC-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/12/2018 và đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai
 • Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 12/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
 • Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo công tác thanh tra tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng quý 1/2017 phương hướng nhiệm vụ quý 2 /2018
 • Báo cáo kết quả thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018
 • Công văn tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo
 • 1-15 of 48<  1  2  3  4  >

  Thủ tục hành chính

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết